Swedish-German translation of ringa med

Translation of the word ringa med from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ringa med in German

ringa med
ljudverb klingeln, läuten
Examples with translation
Jag tog mig friheten att ringa henne.
Jag tänkte ringa honom, men jag kom på bättre tankar.
Jag ämnade ringa henne, men jag glömde att göra det.
Du får inte ringa Tom.
Jag har många samtal att ringa.
Similar words

 
 

Your last searches