Swedish-German translation of säga

Translation of the word säga from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

säga in German

säga
allmänverb sagen
  teckenverb aussagen, zeigen
  varningverb sagen
  informationverb sagen
  känslorverb ausdrücken, äußern, zum Ausdruck bringen
Synonyms for säga
Synonyms for säga
Derived terms of säga
Examples with translation
Kan du säga mig hur man går till amerikanska ambassaden?
Kan du säga det en gång till?
Har man sagt A, får man säga B.
Du borde inte säga såna saker när barn är i närheten.
Liisa hade många gånger väntat att Markku skulle säga just dessa ord. De överraskade henne inte.
Det fanns inte mer att säga om saken.
Min far visste inte vad han skulle säga.
Similar words

 
 

säga as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) sägasägandesagt
Indikative
1. Present
jagsäger
dusäger
hansäger
visäger
nisäger
desäger
8. Perfect
jaghar sagt
duhar sagt
hanhar sagt
vihar sagt
nihar sagt
dehar sagt
2. Imperfect
jagsa
dusa
hansa
visa
nisa
desa
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade sagt
duhade sagt
hanhade sagt
vihade sagt
nihade sagt
dehade sagt
4a. Future
jagskall säga
duskall säga
hanskall säga
viskall säga
niskall säga
deskall säga
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha sagt
duskall ha sagt
hanskall ha sagt
viskall ha sagt
niskall ha sagt
deskall ha sagt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att säga
dukommer att säga
hankommer att säga
vikommer att säga
nikommer att säga
dekommer att säga
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha sagt
dukommer att ha sagt
hankommer att ha sagt
vikommer att ha sagt
nikommer att ha sagt
dekommer att ha sagt
Conditional
5. Conditional present
jagskulle säga
duskulle säga
hanskulle säga
viskulle säga
niskulle säga
deskulle säga
12. Conditional perfect
jagskulle ha sagt
duskulle ha sagt
hanskulle ha sagt
viskulle ha sagt
niskulle ha sagt
deskulle ha sagt
Subjunctive
6. Subject
jagmå säga
dumå säga
hanmå säga
vimå säga
nimå säga
demå säga
13.Present perfect
jagmå ha sagt
dumå ha sagt
hanmå ha sagt
vimå ha sagt
nimå ha sagt
demå ha sagt
Imperative
Affirmative
dusäg
viLåt oss säga
nisäg
Negative
dusäg inte
nisäg inte
Your last searches