Swedish-German translation of sända med

Translation of the word sända med from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sända med in German

sända med
postverb mitgeben
Examples with translation
Jag vill sända detta paket till Canada.
Similar words

 
 

Your last searches