Swedish-German translation of sätta

Translation of the word sätta from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sätta in German

sätta
gästverb platzieren°
  hortikulturverb pflanzen mit einem Pflanzholz
  föremålverb legen, setzen, stellen, stecken
Synonyms for sätta
Synonyms for sätta
Derived terms of sätta
åsidosätta, återinsätta, återinsättande, avsätta, avsätta från ämbetet, betygsätta, bosätta sig, bosätta sig i, bosätta sig igen, ersätta, ersättande, ersättare, fastsätta, felaktigt besätta rollerna i, föresätta sig att, försätta i ofördelaktigt läge, försätta i raseri, försätta sig i skulder, fortsätta, fortsätta att arbeta, fortsätta att prata om, fortsätta med, fortsättande, förutsätta, hopsätta, ifrågasätta, insätta, insätta i ämbete, iscensätta, landsätta, motsätta sig, nedsätta, nedsättande, omsätta, översätta, översätta fel, översättare, pantsätta, prissätta, rollersättare
Examples with translation
Försök att sätta dig in i mitt ställe!
Similar words

 
 

sätta as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) sättasättandesatt
Indikative
1. Present
jagsätter
dusätter
hansätter
visätter
nisätter
desätter
8. Perfect
jaghar satt
duhar satt
hanhar satt
vihar satt
nihar satt
dehar satt
2. Imperfect
jagsatte
dusatte
hansatte
visatte
nisatte
desatte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade satt
duhade satt
hanhade satt
vihade satt
nihade satt
dehade satt
4a. Future
jagskall sätta
duskall sätta
hanskall sätta
viskall sätta
niskall sätta
deskall sätta
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha satt
duskall ha satt
hanskall ha satt
viskall ha satt
niskall ha satt
deskall ha satt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att sätta
dukommer att sätta
hankommer att sätta
vikommer att sätta
nikommer att sätta
dekommer att sätta
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha satt
dukommer att ha satt
hankommer att ha satt
vikommer att ha satt
nikommer att ha satt
dekommer att ha satt
Conditional
5. Conditional present
jagskulle sätta
duskulle sätta
hanskulle sätta
viskulle sätta
niskulle sätta
deskulle sätta
12. Conditional perfect
jagskulle ha satt
duskulle ha satt
hanskulle ha satt
viskulle ha satt
niskulle ha satt
deskulle ha satt
Subjunctive
6. Subject
jagmå sätta
dumå sätta
hanmå sätta
vimå sätta
nimå sätta
demå sätta
13.Present perfect
jagmå ha satt
dumå ha satt
hanmå ha satt
vimå ha satt
nimå ha satt
demå ha satt
Imperative
Affirmative
dusätt
viLåt oss sätta
nisätt
Negative
dusätt inte
nisätt inte
Your last searches