Swedish-German translation of sätta in

Translation of the word sätta in from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sätta in in German

sätta in
allmänverb einsetzen
  allmänna kommunikationerverb einsetzen
  textverb einfügen
  dokumentverb archivieren, aufbewahren
  bankrörelseverb einzahlen
  föra inverb hineinbringen, einstecken
Anagrams of sätta in
Examples with translation
Försök att sätta dig in i mitt ställe!
Similar words

 
 

Your last searches