Swedish-German translation of sätta sig över

Translation of the word sätta sig över from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sätta sig över in German

sätta sig över
ordningverb sich hinwegsetzen über
Examples with translation
Försök att sätta dig in i mitt ställe!
Similar words

 
 

Your last searches