Swedish-German translation of se till

Translation of the word se till from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

se till in German

se till
förvissa sigverb dafür sorgen
  hjälpaverb vertreten, beherzigen [arch.], sorgen für
Anagrams of se till
Examples with translation
Lycka till.
Du kan använda ett lexikon till den här tentamen.
Flickan höll på att koka te till åt sin kamrat.
Kan du säga mig hur man går till amerikanska ambassaden?
Vi sprang hela vägen till stationen.
Hon stannade fem dagar till.
Pojken var så trött att han inte kunde ta ett steg till.
Han levde inte upp till förväntningarna.
Känner du till någon bra restaurang?
Jag återvände till Japan.
Kan du säga det en gång till?
Hon köpte en kamera till sin son.
Han kom till New York för att söka jobb.
Vi måste avsluta det här arbetet till varje pris.
Trots sin sjukdom gick han ofta till jobbet.
Det här är en vän till mig.
Han sade till henne att han älskade henne.
Jag stannar här till i övermorgon.
Först till kvarn får först mala.
Alla äpplen som faller till marken äts upp av grisarna.
Similar words

 
 

Your last searches