Swedish-German translation of sköta

Translation of the word sköta from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sköta in German

sköta
allmänverb achten auf, sorgen für
  patientverb pflegen, verpflegen, versorgen, sorgen für, Sorge tragen für
  husverb nachsehen, aufpassen auf, sorgen für
  företagverb verwalten, leiten, führen
Synonyms for sköta
Synonyms for sköta
Derived terms of sköta
Examples with translation
Du är här för att sköta ditt jobb.
Similar words

 
 

sköta as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) skötaskötandeskött
Indikative
1. Present
jagsköter
dusköter
hansköter
visköter
nisköter
desköter
8. Perfect
jaghar skött
duhar skött
hanhar skött
vihar skött
nihar skött
dehar skött
2. Imperfect
jagskötte
duskötte
hanskötte
viskötte
niskötte
deskötte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade skött
duhade skött
hanhade skött
vihade skött
nihade skött
dehade skött
4a. Future
jagskall sköta
duskall sköta
hanskall sköta
viskall sköta
niskall sköta
deskall sköta
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha skött
duskall ha skött
hanskall ha skött
viskall ha skött
niskall ha skött
deskall ha skött
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att sköta
dukommer att sköta
hankommer att sköta
vikommer att sköta
nikommer att sköta
dekommer att sköta
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha skött
dukommer att ha skött
hankommer att ha skött
vikommer att ha skött
nikommer att ha skött
dekommer att ha skött
Conditional
5. Conditional present
jagskulle sköta
duskulle sköta
hanskulle sköta
viskulle sköta
niskulle sköta
deskulle sköta
12. Conditional perfect
jagskulle ha skött
duskulle ha skött
hanskulle ha skött
viskulle ha skött
niskulle ha skött
deskulle ha skött
Subjunctive
6. Subject
jagmå sköta
dumå sköta
hanmå sköta
vimå sköta
nimå sköta
demå sköta
13.Present perfect
jagmå ha skött
dumå ha skött
hanmå ha skött
vimå ha skött
nimå ha skött
demå ha skött
Imperative
Affirmative
dusköt
viLåt oss sköta
nisköt
Negative
dusköt inte
nisköt inte
Your last searches