Swedish-German translation of skapa

Translation of the word skapa from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skapa in German

skapa
allmänverb schaffen, erschaffen
  startaverb schaffen, hervorbringen
  karaktärverb formen, prägen
Synonyms for skapa
Synonyms for skapa
Derived terms of skapa
Similar words

 
 

skapa as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) skapaskapandeskapat
Indikative
1. Present
jagskapar
duskapar
hanskapar
viskapar
niskapar
deskapar
8. Perfect
jaghar skapat
duhar skapat
hanhar skapat
vihar skapat
nihar skapat
dehar skapat
2. Imperfect
jagskapade
duskapade
hanskapade
viskapade
niskapade
deskapade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade skapat
duhade skapat
hanhade skapat
vihade skapat
nihade skapat
dehade skapat
4a. Future
jagskall skapa
duskall skapa
hanskall skapa
viskall skapa
niskall skapa
deskall skapa
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha skapat
duskall ha skapat
hanskall ha skapat
viskall ha skapat
niskall ha skapat
deskall ha skapat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att skapa
dukommer att skapa
hankommer att skapa
vikommer att skapa
nikommer att skapa
dekommer att skapa
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha skapat
dukommer att ha skapat
hankommer att ha skapat
vikommer att ha skapat
nikommer att ha skapat
dekommer att ha skapat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle skapa
duskulle skapa
hanskulle skapa
viskulle skapa
niskulle skapa
deskulle skapa
12. Conditional perfect
jagskulle ha skapat
duskulle ha skapat
hanskulle ha skapat
viskulle ha skapat
niskulle ha skapat
deskulle ha skapat
Subjunctive
6. Subject
jagmå skapa
dumå skapa
hanmå skapa
vimå skapa
nimå skapa
demå skapa
13.Present perfect
jagmå ha skapat
dumå ha skapat
hanmå ha skapat
vimå ha skapat
nimå ha skapat
demå ha skapat
Imperative
Affirmative
duskapa
viLåt oss skapa
niskapa
Negative
duskapa inte
niskapa inte
Your last searches