Swedish-German translation of släppa ner

Translation of the word släppa ner from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

släppa ner in German

släppa ner
dräktverb auslassen
Examples with translation
Det är svårt för människor att släppa gamla vanor.
Similar words

 
 

Your last searches