Swedish-German translation of slut

Translation of the word slut from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

slut in German

slut
fysiskt tillståndadjective erschöpft, ermüdet, ermattet, zerschlagen, sehr müde
  allmännoun der Rest [m], das Letzte [n]
  aktivitetnoun Beendigung [f], Schluss° [m], Abschluss° [m], Ende [n]
  avslutningnoun Schluss° [m], Entschluss° [m], Entscheidung [f], Ende [n], Abschluss° [m]
Synonyms for slut
Synonyms for slut
Derived terms of slut
ansluta, ansluta sig, ansluta sig till, ansluta sig till en fackförening, anslutande, ansluten, anslutning, anslutningsdon, åter sluta sig till, avslut, avsluta, avsluta bevisföringen, avsluta ett kontrakt, avslutad, avslutare, avslutning, avslutnings-, bakom slutna dörrar, bergssluttning, beslut, besluta, beslutad, beslutsam, beslutsamhet, brant sluttning, del av slutsumma, direktansluten, dra förhastade slutsatser, dra slutsats, episod med ett spännande slut, falsk slutledning, felslut, försluten, försluten med kork, från början till slut, göra slut, göra slutledningar, hålla på att ta slut, i slutet av, innesluta
Anagrams of slut
Examples with translation
Betyder det att du vill göra slut?
Min vän gjorde slut med sin flickvän och nu vill han gå ut med mig.
Till slut fattade de vad vi menade.
Hon försökte på alla sätt att få honom att skratta. Till slut drog han lite på munnen.
Similar words

 
 

Your last searches