Swedish-German translation of spela in

Translation of the word spela in from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spela in in German

spela in
televisionverb leiten, Regie führen
  musikverb aufnehmen
Anagrams of spela in
Examples with translation
Skulle du vilja spela tennis på söndag?
Det är roligt att spela baseball.
Hon kan spela den här melodin på piano.
Jag kan spela gitarr.
Similar words

 
 

Your last searches