Swedish-German translation of spräcka

Translation of the word spräcka from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spräcka in German

spräcka
transitivverb aufschlagen, aufbrechen
  medicinverb aufreißen, platzen, aufplatzen, aufspringen
Synonyms for spräcka
Synonyms for spräcka
Similar words

 
 

spräcka as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) spräckaspräckandespräckt
Indikative
1. Present
jagspräcker
duspräcker
hanspräcker
vispräcker
nispräcker
despräcker
8. Perfect
jaghar spräckt
duhar spräckt
hanhar spräckt
vihar spräckt
nihar spräckt
dehar spräckt
2. Imperfect
jagspräckte
duspräckte
hanspräckte
vispräckte
nispräckte
despräckte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade spräckt
duhade spräckt
hanhade spräckt
vihade spräckt
nihade spräckt
dehade spräckt
4a. Future
jagskall spräcka
duskall spräcka
hanskall spräcka
viskall spräcka
niskall spräcka
deskall spräcka
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha spräckt
duskall ha spräckt
hanskall ha spräckt
viskall ha spräckt
niskall ha spräckt
deskall ha spräckt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att spräcka
dukommer att spräcka
hankommer att spräcka
vikommer att spräcka
nikommer att spräcka
dekommer att spräcka
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha spräckt
dukommer att ha spräckt
hankommer att ha spräckt
vikommer att ha spräckt
nikommer att ha spräckt
dekommer att ha spräckt
Conditional
5. Conditional present
jagskulle spräcka
duskulle spräcka
hanskulle spräcka
viskulle spräcka
niskulle spräcka
deskulle spräcka
12. Conditional perfect
jagskulle ha spräckt
duskulle ha spräckt
hanskulle ha spräckt
viskulle ha spräckt
niskulle ha spräckt
deskulle ha spräckt
Subjunctive
6. Subject
jagmå spräcka
dumå spräcka
hanmå spräcka
vimå spräcka
nimå spräcka
demå spräcka
13.Present perfect
jagmå ha spräckt
dumå ha spräckt
hanmå ha spräckt
vimå ha spräckt
nimå ha spräckt
demå ha spräckt
Imperative
Affirmative
duspräck
viLåt oss spräcka
nispräck
Negative
duspräck inte
nispräck inte
Your last searches