Swedish-German translation of ställa in

Translation of the word ställa in from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ställa in in German

ställa in
radioverb einstellen auf
  optikverb einstellen, fokussieren
  justeraverb einstellen, einrichten, regulieren, regeln, nachstellen
Synonyms for ställa in
Anagrams of ställa in
Examples with translation
Jag måste ställa en dum fråga.
Kollegorna från it-avdelningen är alltid sysselsatta med något annat och har ofta inte tid att ställa upp.
Similar words

 
 

Your last searches