Swedish-German translation of ställa upp

Translation of the word ställa upp from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ställa upp in German

ställa upp
arméverb aufstellen
  folkmassaverb sich einfinden, erscheinen
Examples with translation
Jag måste ställa en dum fråga.
Kollegorna från it-avdelningen är alltid sysselsatta med något annat och har ofta inte tid att ställa upp.
Similar words

 
 

Your last searches