Swedish-German translation of tala om

Translation of the word tala om from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tala om in German

tala om
allmänverb sprechen von, sprechen über
  teckenverb sagen
  subjektverb sprechen über
  informationverb sagen
Synonyms for tala om
Anagrams of tala om
Examples with translation
Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga.
Jag skulle gärna tala med Judy.
Han kan tala med andar.
Han kan tala franska och engelska.
Jag kan bara tala för mig själv.
Det Tatoeba framförallt lär en är att man inte ens kan tala sitt modersmål.
Similar words

 
 

Your last searches