Swedish-German translation of tala ut

Translation of the word tala ut from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tala ut in German

tala ut
allmänverb offen sagen
Anagrams of tala ut
Examples with translation
Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga.
Jag skulle gärna tala med Judy.
Han kan tala med andar.
Han kan tala franska och engelska.
Jag kan bara tala för mig själv.
Det Tatoeba framförallt lär en är att man inte ens kan tala sitt modersmål.
Similar words

 
 

Your last searches