Swedish-German translation of tillhöra

Translation of the word tillhöra from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tillhöra in German

tillhöra
egendomverb gehören, zustehen, ein Anrecht haben auf
  rättsvetenskapverb gehören
Synonyms for tillhöra
Derived terms of tillhöra
Anagrams of tillhöra
Similar words

 
 

tillhöra as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) tillhöratillhörandetillhört
Indikative
1. Present
jagtillhör
dutillhör
hantillhör
vitillhör
nitillhör
detillhör
8. Perfect
jaghar tillhört
duhar tillhört
hanhar tillhört
vihar tillhört
nihar tillhört
dehar tillhört
2. Imperfect
jagtillhörde
dutillhörde
hantillhörde
vitillhörde
nitillhörde
detillhörde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade tillhört
duhade tillhört
hanhade tillhört
vihade tillhört
nihade tillhört
dehade tillhört
4a. Future
jagskall tillhöra
duskall tillhöra
hanskall tillhöra
viskall tillhöra
niskall tillhöra
deskall tillhöra
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha tillhört
duskall ha tillhört
hanskall ha tillhört
viskall ha tillhört
niskall ha tillhört
deskall ha tillhört
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att tillhöra
dukommer att tillhöra
hankommer att tillhöra
vikommer att tillhöra
nikommer att tillhöra
dekommer att tillhöra
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha tillhört
dukommer att ha tillhört
hankommer att ha tillhört
vikommer att ha tillhört
nikommer att ha tillhört
dekommer att ha tillhört
Conditional
5. Conditional present
jagskulle tillhöra
duskulle tillhöra
hanskulle tillhöra
viskulle tillhöra
niskulle tillhöra
deskulle tillhöra
12. Conditional perfect
jagskulle ha tillhört
duskulle ha tillhört
hanskulle ha tillhört
viskulle ha tillhört
niskulle ha tillhört
deskulle ha tillhört
Subjunctive
6. Subject
jagmå tillhöra
dumå tillhöra
hanmå tillhöra
vimå tillhöra
nimå tillhöra
demå tillhöra
13.Present perfect
jagmå ha tillhört
dumå ha tillhört
hanmå ha tillhört
vimå ha tillhört
nimå ha tillhört
demå ha tillhört
Imperative
Affirmative
dutillhör
viLåt oss tillhöra
nitillhör
Negative
dutillhör inte
nitillhör inte
Your last searches