Swedish-German translation of träd

Translation of the word träd from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

träd in German

träd
botaniknoun Baum [m]
Synonyms for träd
Synonyms for träd
Derived terms of träd
anställa som ställföreträdare, återuppträda, återuppträdande, avträda, barrträd, beträda, biträdande, biträdande justitiekansler, biträdande justitieminister, biträde, butiksbiträde, citrusträd, efterträda, efterträda som, efterträdare, efterträderska, fikonträd, företräda, företrädare, företräde, företräderska, företrädes-, framträda, framträda mot, framträdande, frånträda, fruktträdgård, ge företräde till, göra sitt första uppträdande, gummiträd, ha företräde, ha företräde framför, handelsträdgård, hembiträde, i träda, icke beträda, inträda, inträdande, inträde, inträdesavgift
Anagrams of träd
Examples with translation
Han hugger träd uppe på fjället.
Similar words

 
 

Your last searches