Swedish-German translation of utföra

Translation of the word utföra from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utföra in German

utföra
befallningverb ausführen
  uppgiftverb verrichten, ausführen, durchführen, vollstrecken, vollenden, verwirklichen, realisieren, erfüllen
  uppdragverb beenden, erfüllen
  uträttaverb erzielen, erreichen, vollbringen, realisieren, verwirklichen
Synonyms for utföra
Synonyms for utföra
Derived terms of utföra
Anagrams of utföra
Similar words

 
 

utföra as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) utförautförandeutfört
Indikative
1. Present
jagutför
duutför
hanutför
viutför
niutför
deutför
8. Perfect
jaghar utfört
duhar utfört
hanhar utfört
vihar utfört
nihar utfört
dehar utfört
2. Imperfect
jagutförde
duutförde
hanutförde
viutförde
niutförde
deutförde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade utfört
duhade utfört
hanhade utfört
vihade utfört
nihade utfört
dehade utfört
4a. Future
jagskall utföra
duskall utföra
hanskall utföra
viskall utföra
niskall utföra
deskall utföra
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha utfört
duskall ha utfört
hanskall ha utfört
viskall ha utfört
niskall ha utfört
deskall ha utfört
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att utföra
dukommer att utföra
hankommer att utföra
vikommer att utföra
nikommer att utföra
dekommer att utföra
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha utfört
dukommer att ha utfört
hankommer att ha utfört
vikommer att ha utfört
nikommer att ha utfört
dekommer att ha utfört
Conditional
5. Conditional present
jagskulle utföra
duskulle utföra
hanskulle utföra
viskulle utföra
niskulle utföra
deskulle utföra
12. Conditional perfect
jagskulle ha utfört
duskulle ha utfört
hanskulle ha utfört
viskulle ha utfört
niskulle ha utfört
deskulle ha utfört
Subjunctive
6. Subject
jagmå utföra
dumå utföra
hanmå utföra
vimå utföra
nimå utföra
demå utföra
13.Present perfect
jagmå ha utfört
dumå ha utfört
hanmå ha utfört
vimå ha utfört
nimå ha utfört
demå ha utfört
Imperative
Affirmative
duutför
viLåt oss utföra
niutför
Negative
duutför inte
niutför inte
Your last searches