Swedish-German translation of utgöra

Translation of the word utgöra from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

utgöra in German

utgöra
delverb darstellen
  problemverb darstellen
  bildaverb zusammenstellen, formen
Synonyms for utgöra
Synonyms for utgöra
Derived terms of utgöra
Similar words

 
 

utgöra as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) utgörautgörandeutgjort
Indikative
1. Present
jagutgör
duutgör
hanutgör
viutgör
niutgör
deutgör
8. Perfect
jaghar utgjort
duhar utgjort
hanhar utgjort
vihar utgjort
nihar utgjort
dehar utgjort
2. Imperfect
jagutgjorde
duutgjorde
hanutgjorde
viutgjorde
niutgjorde
deutgjorde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade utgjort
duhade utgjort
hanhade utgjort
vihade utgjort
nihade utgjort
dehade utgjort
4a. Future
jagskall utgöra
duskall utgöra
hanskall utgöra
viskall utgöra
niskall utgöra
deskall utgöra
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha utgjort
duskall ha utgjort
hanskall ha utgjort
viskall ha utgjort
niskall ha utgjort
deskall ha utgjort
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att utgöra
dukommer att utgöra
hankommer att utgöra
vikommer att utgöra
nikommer att utgöra
dekommer att utgöra
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha utgjort
dukommer att ha utgjort
hankommer att ha utgjort
vikommer att ha utgjort
nikommer att ha utgjort
dekommer att ha utgjort
Conditional
5. Conditional present
jagskulle utgöra
duskulle utgöra
hanskulle utgöra
viskulle utgöra
niskulle utgöra
deskulle utgöra
12. Conditional perfect
jagskulle ha utgjort
duskulle ha utgjort
hanskulle ha utgjort
viskulle ha utgjort
niskulle ha utgjort
deskulle ha utgjort
Subjunctive
6. Subject
jagmå utgöra
dumå utgöra
hanmå utgöra
vimå utgöra
nimå utgöra
demå utgöra
13.Present perfect
jagmå ha utgjort
dumå ha utgjort
hanmå ha utgjort
vimå ha utgjort
nimå ha utgjort
demå ha utgjort
Imperative
Affirmative
duutgöra
viLåt oss utgöra
niutgöra
Negative
duutgöra inte
niutgöra inte
Your last searches