Swedish-German translation of väg

Translation of the word väg from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

väg in German

väg
allmännoun Weg [m]
  orienteringnoun Richtung [f]
  trafiknoun Straße [f], Weg [m]
  riktningnoun Weg [m]
Synonyms for väg
Synonyms for väg
Derived terms of väg
på ämbetets vägnar, allemansrätt till väg, allmän landsväg, ändpunkt för järnväg, avfartsväg, avtagsväg, bana sig väg, bana väg för, bestämmande i förväg, betalning i förväg, ditväg, dragväg, driva iväg, efter noga övervägande, ej genomfartsväg, enskenig järnväg, färdväg, flyga iväg, förvägra, fråga efter vägen, fyrfilig motorväg, gå en omväg, gå iväg, gå samma väg tillbaka, gå ur vägen, ge sig iväg, genväg, grusväg, gyllene medelväg, halvvägs, huvudväg, i förväg, indirekt tillvägagångssätt, jaga iväg, jämna vägen för, järnväg, järnvägar, järnvägsbolag, järnvägsbom, järnvägsförbindelse
järnvägskorsning i plan, järnvägslinje, kila iväg, komma i vägen, komma iväg, köra en omväg, köra iväg, köra snabbt iväg, korsväg, krossten för vägbygge, krypa iväg, kvinna från vägräddningstjänsten, landsväg med planteringar, lös vägkant, luftvägar, man från vägräddningstjänsten, mindre landsväg, moget övervägande, motorväg, oförvägen, oförvägenhet, omväg, ovägbar, överväga, övervägande, övervägd, på avvägar, på bättringsvägen, på god väg att, på halva vägen, på någons vägnar, på nytt överväga, på omvägar, väg till, på villovägar, påfartsväg, promenadväg, provkörning på väg, raka vägen, riksväg, ringväg, rulla iväg, rusa iväg, sätta iväg, sidoväg, sidvägg, sjöväg, skicka iväg, skiljeväg, skiljevägg, skjuta iväg, skrämma iväg, släpa iväg, som en sista utväg, sortera i förväg, spårvägsskena, spela in i förväg, stå i vägen, störta iväg, susa iväg, svägerska, ta under övervägande, tillbakaväg, uppfartsväg, uppväga, uppvägande, uppvägd, ur vägen, väg med stoppförbud, väg- och vattenbyggnad, väg till framgång, väga, väga mer än, väga tyngre, väga upp, vägande, vägarbetare, vägarbete, vägarbeterska, vägas in, vägbank, vägbar, vägbeläggning, vägbula, vägg, vägglus, väggmålning, väghållning, vägkant, vägkarta, vägkorsning, vägkrog, vägleda, vägmätare, vägomläggning, vägra, vägra att, vägräcke, vägräddningstjänst, vägran, vägren, vägskäl, vägskatt, vägspärr, vägvals, vägvisare, väl avvägd diet, väl övervägd, vapenvägrare, värma upp i förväg, vattenväg, vid närmare övervägande, visa vägen, avväg, avväga, avvägd, bergvägg, klippvägg, biväg, köpvägran, en vägbula, fel väg, vägledning, väga mot varandra, kundvägledare, köpvägra, vägvisa, utväg, oövervägd, vägfarande, vägledare, tillvägagångssätt, villoväg, vägbana, väggprydnad, vägkurva, återväg
Similar words

 
 

Your last searches