Swedish-German translation of våga

Translation of the word våga from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

våga in German

våga
ta en riskverb wagen, riskieren
Synonyms for våga
Derived terms of våga
Anagrams of våga
Similar words

 
 

våga as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) vågavågandevågat
Indikative
1. Present
jagvågar
duvågar
hanvågar
vivågar
nivågar
devågar
8. Perfect
jaghar vågat
duhar vågat
hanhar vågat
vihar vågat
nihar vågat
dehar vågat
2. Imperfect
jagvågade
duvågade
hanvågade
vivågade
nivågade
devågade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade vågat
duhade vågat
hanhade vågat
vihade vågat
nihade vågat
dehade vågat
4a. Future
jagskall våga
duskall våga
hanskall våga
viskall våga
niskall våga
deskall våga
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha vågat
duskall ha vågat
hanskall ha vågat
viskall ha vågat
niskall ha vågat
deskall ha vågat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att våga
dukommer att våga
hankommer att våga
vikommer att våga
nikommer att våga
dekommer att våga
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha vågat
dukommer att ha vågat
hankommer att ha vågat
vikommer att ha vågat
nikommer att ha vågat
dekommer att ha vågat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle våga
duskulle våga
hanskulle våga
viskulle våga
niskulle våga
deskulle våga
12. Conditional perfect
jagskulle ha vågat
duskulle ha vågat
hanskulle ha vågat
viskulle ha vågat
niskulle ha vågat
deskulle ha vågat
Subjunctive
6. Subject
jagmå våga
dumå våga
hanmå våga
vimå våga
nimå våga
demå våga
13.Present perfect
jagmå ha vågat
dumå ha vågat
hanmå ha vågat
vimå ha vågat
nimå ha vågat
demå ha vågat
Imperative
Affirmative
duvåga
viLåt oss våga
nivåga
Negative
duvåga inte
nivåga inte
Your last searches