Swedish-German translation of verklighet

Translation of the word verklighet from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

verklighet in German

verklighet
allmännoun Aktualität [f]
  faktisknoun Wirklichkeit [f], Realität [f]
Synonyms for verklighet
Synonyms for verklighet
Derived terms of verklighet
Examples with translation
Jag hoppas att alla dina drömmar blir verklighet.
Similar words

 
 

Your last searches