Swedish-German translation of vilja

Translation of the word vilja from swedish to german, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vilja in German

vilja
allmännoun Willensentschluss° [m]
  själsförmögenhetnoun Wille [m]
  allmänverb wollen, begehren, möchten
  hjälpverbverb können
  benägenhetverb wollen, willens sein, bereit sein
  önskaverb wünschen, wollen
Synonyms for vilja
Synonyms for vilja
Derived terms of vilja
Examples with translation
Skulle du vilja spela tennis på söndag?
Vänta, skojar du? Varför skulle vi vilja åka till en sådan avlägsen plats?
Jag skulle vilja växla pengar.
Om du har läst ut boken, så skulle jag vilja låna den.
Jag skulle vilja ha ett svar.
Jag skulle gärna vilja ha en bit ost, tack.
Jag skulle vilja ha en gaffel.
Similar words

 
 

vilja as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) viljaviljandevelat
Indikative
1. Present
jagvill
duvill
hanvill
vivill
nivill
devill
8. Perfect
jaghar velat
duhar velat
hanhar velat
vihar velat
nihar velat
dehar velat
2. Imperfect
jagville
duville
hanville
viville
niville
deville
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade velat
duhade velat
hanhade velat
vihade velat
nihade velat
dehade velat
4a. Future
jagskall vilja
duskall vilja
hanskall vilja
viskall vilja
niskall vilja
deskall vilja
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha velat
duskall ha velat
hanskall ha velat
viskall ha velat
niskall ha velat
deskall ha velat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att vilja
dukommer att vilja
hankommer att vilja
vikommer att vilja
nikommer att vilja
dekommer att vilja
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha velat
dukommer att ha velat
hankommer att ha velat
vikommer att ha velat
nikommer att ha velat
dekommer att ha velat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle vilja
duskulle vilja
hanskulle vilja
viskulle vilja
niskulle vilja
deskulle vilja
12. Conditional perfect
jagskulle ha velat
duskulle ha velat
hanskulle ha velat
viskulle ha velat
niskulle ha velat
deskulle ha velat
Subjunctive
6. Subject
jagmå vilja
dumå vilja
hanmå vilja
vimå vilja
nimå vilja
demå vilja
13.Present perfect
jagmå ha velat
dumå ha velat
hanmå ha velat
vimå ha velat
nimå ha velat
demå ha velat
Imperative
Affirmative
duvill
viLåt oss vilja
nivill
Negative
duvill inte
nivill inte
Your last searches