Swedish-Italian translation of återkalla

Translation of the word återkalla from swedish to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

återkalla in Italian

återkalla
minnenverb ridestare, rievocare, richiamare
  produktverb ritirare, ritirare dal mercato
  lagarverb revocare, annullare, abrogare
Synonyms for återkalla
Synonyms for återkalla
Derived terms of återkalla
Similar words

 
 

återkalla as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) återkallaåterkallandeåterkallat
Indikative
1. Present
jagåterkallar
duåterkallar
hanåterkallar
viåterkallar
niåterkallar
deåterkallar
8. Perfect
jaghar återkallat
duhar återkallat
hanhar återkallat
vihar återkallat
nihar återkallat
dehar återkallat
2. Imperfect
jagåterkallade
duåterkallade
hanåterkallade
viåterkallade
niåterkallade
deåterkallade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade återkallat
duhade återkallat
hanhade återkallat
vihade återkallat
nihade återkallat
dehade återkallat
4a. Future
jagskall återkalla
duskall återkalla
hanskall återkalla
viskall återkalla
niskall återkalla
deskall återkalla
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha återkallat
duskall ha återkallat
hanskall ha återkallat
viskall ha återkallat
niskall ha återkallat
deskall ha återkallat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att återkalla
dukommer att återkalla
hankommer att återkalla
vikommer att återkalla
nikommer att återkalla
dekommer att återkalla
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha återkallat
dukommer att ha återkallat
hankommer att ha återkallat
vikommer att ha återkallat
nikommer att ha återkallat
dekommer att ha återkallat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle återkalla
duskulle återkalla
hanskulle återkalla
viskulle återkalla
niskulle återkalla
deskulle återkalla
12. Conditional perfect
jagskulle ha återkallat
duskulle ha återkallat
hanskulle ha återkallat
viskulle ha återkallat
niskulle ha återkallat
deskulle ha återkallat
Subjunctive
6. Subject
jagmå återkalla
dumå återkalla
hanmå återkalla
vimå återkalla
nimå återkalla
demå återkalla
13.Present perfect
jagmå ha återkallat
dumå ha återkallat
hanmå ha återkallat
vimå ha återkallat
nimå ha återkallat
demå ha återkallat
Imperative
Affirmative
duåterkalla
viLåt oss återkalla
niåterkalla
Negative
duåterkalla inte
niåterkalla inte
Your last searches