Swedish-Italian translation of eter

Translation of the word eter from swedish to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

eter in Italian

eter
keminoun etere [m]
Synonyms for eter
Derived terms of eter
airedaleterrier, amperemeter, anemometer, aneroidbarometer, arbeterska, barometer, begravningshögtidligheter, blanda sig i andras angelägenheter, bli driven till ytterligheter, budgetering, cafeteria, centimeter, decimeter, dekolleterad, determinant, diameter, djupsinnigheter, dockarbeterska, dumheter, efter omständigheterna, etcetera, eterisk, fabriksarbeterska, febertermometer, festligheter, formaliteter, förse med förnödenheter, fotometer, gå till ytterligheter, galvanometer, generalsekreterare, gruvarbeterska, hamnarbeterska, heterodox, heterogen, heterosexualitet, heterosexuell, hexameter, indefinit determinant, industriarbeterska
Similar words

 
 

Your last searches