Swedish-Italian translation of fläcka

Translation of the word fläcka from swedish to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fläcka in Italian

fläcka
rykteverb macchiare, insudiciare, sporcare, guastare, rovinare, contaminare, infangare
  skriveriverb macchiare, fare delle macchie
  personverb macchiare, insudiciare, sporcare
Synonyms for fläcka
Derived terms of fläcka
Similar words

 
 

fläcka as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) fläckafläckandefläckat
Indikative
1. Present
jagfläckar
dufläckar
hanfläckar
vifläckar
nifläckar
defläckar
8. Perfect
jaghar fläckat
duhar fläckat
hanhar fläckat
vihar fläckat
nihar fläckat
dehar fläckat
2. Imperfect
jagfläckade
dufläckade
hanfläckade
vifläckade
nifläckade
defläckade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade fläckat
duhade fläckat
hanhade fläckat
vihade fläckat
nihade fläckat
dehade fläckat
4a. Future
jagskall fläcka
duskall fläcka
hanskall fläcka
viskall fläcka
niskall fläcka
deskall fläcka
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha fläckat
duskall ha fläckat
hanskall ha fläckat
viskall ha fläckat
niskall ha fläckat
deskall ha fläckat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att fläcka
dukommer att fläcka
hankommer att fläcka
vikommer att fläcka
nikommer att fläcka
dekommer att fläcka
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha fläckat
dukommer att ha fläckat
hankommer att ha fläckat
vikommer att ha fläckat
nikommer att ha fläckat
dekommer att ha fläckat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle fläcka
duskulle fläcka
hanskulle fläcka
viskulle fläcka
niskulle fläcka
deskulle fläcka
12. Conditional perfect
jagskulle ha fläckat
duskulle ha fläckat
hanskulle ha fläckat
viskulle ha fläckat
niskulle ha fläckat
deskulle ha fläckat
Subjunctive
6. Subject
jagmå fläcka
dumå fläcka
hanmå fläcka
vimå fläcka
nimå fläcka
demå fläcka
13.Present perfect
jagmå ha fläckat
dumå ha fläckat
hanmå ha fläckat
vimå ha fläckat
nimå ha fläckat
demå ha fläckat
Imperative
Affirmative
dufläcka
viLåt oss fläcka
nifläcka
Negative
dufläcka inte
nifläcka inte
Your last searches