Swedish-Italian translation of motsvara

Translation of the word motsvara from swedish to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

motsvara in Italian

motsvara
jämförelseverb uguagliare, eguagliare
Synonyms for motsvara
Derived terms of motsvara
Similar words

 
 

motsvara as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) motsvaramotsvarandemotsvarat
Indikative
1. Present
jagmotsvarar
dumotsvarar
hanmotsvarar
vimotsvarar
nimotsvarar
demotsvarar
8. Perfect
jaghar motsvarat
duhar motsvarat
hanhar motsvarat
vihar motsvarat
nihar motsvarat
dehar motsvarat
2. Imperfect
jagmotsvarade
dumotsvarade
hanmotsvarade
vimotsvarade
nimotsvarade
demotsvarade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade motsvarat
duhade motsvarat
hanhade motsvarat
vihade motsvarat
nihade motsvarat
dehade motsvarat
4a. Future
jagskall motsvara
duskall motsvara
hanskall motsvara
viskall motsvara
niskall motsvara
deskall motsvara
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha motsvarat
duskall ha motsvarat
hanskall ha motsvarat
viskall ha motsvarat
niskall ha motsvarat
deskall ha motsvarat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att motsvara
dukommer att motsvara
hankommer att motsvara
vikommer att motsvara
nikommer att motsvara
dekommer att motsvara
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha motsvarat
dukommer att ha motsvarat
hankommer att ha motsvarat
vikommer att ha motsvarat
nikommer att ha motsvarat
dekommer att ha motsvarat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle motsvara
duskulle motsvara
hanskulle motsvara
viskulle motsvara
niskulle motsvara
deskulle motsvara
12. Conditional perfect
jagskulle ha motsvarat
duskulle ha motsvarat
hanskulle ha motsvarat
viskulle ha motsvarat
niskulle ha motsvarat
deskulle ha motsvarat
Subjunctive
6. Subject
jagmå motsvara
dumå motsvara
hanmå motsvara
vimå motsvara
nimå motsvara
demå motsvara
13.Present perfect
jagmå ha motsvarat
dumå ha motsvarat
hanmå ha motsvarat
vimå ha motsvarat
nimå ha motsvarat
demå ha motsvarat
Imperative
Affirmative
dumotsvara
viLåt oss motsvara
nimotsvara
Negative
dumotsvara inte
nimotsvara inte
Your last searches