Swedish-Norwegian translation of ändra

Translation of the word ändra from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ändra in Norwegian

ändra
beslutverb endre
Synonyms for ändra
Synonyms for ändra
Derived terms of ändra
Similar words

 
 

ändra as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) ändraändrandeändrat
Indikative
1. Present
jagändrar
duändrar
hanändrar
viändrar
niändrar
deändrar
8. Perfect
jaghar ändrat
duhar ändrat
hanhar ändrat
vihar ändrat
nihar ändrat
dehar ändrat
2. Imperfect
jagändrade
duändrade
hanändrade
viändrade
niändrade
deändrade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade ändrat
duhade ändrat
hanhade ändrat
vihade ändrat
nihade ändrat
dehade ändrat
4a. Future
jagskall ändra
duskall ändra
hanskall ändra
viskall ändra
niskall ändra
deskall ändra
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha ändrat
duskall ha ändrat
hanskall ha ändrat
viskall ha ändrat
niskall ha ändrat
deskall ha ändrat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ändra
dukommer att ändra
hankommer att ändra
vikommer att ändra
nikommer att ändra
dekommer att ändra
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha ändrat
dukommer att ha ändrat
hankommer att ha ändrat
vikommer att ha ändrat
nikommer att ha ändrat
dekommer att ha ändrat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle ändra
duskulle ändra
hanskulle ändra
viskulle ändra
niskulle ändra
deskulle ändra
12. Conditional perfect
jagskulle ha ändrat
duskulle ha ändrat
hanskulle ha ändrat
viskulle ha ändrat
niskulle ha ändrat
deskulle ha ändrat
Subjunctive
6. Subject
jagmå ändra
dumå ändra
hanmå ändra
vimå ändra
nimå ändra
demå ändra
13.Present perfect
jagmå ha ändrat
dumå ha ändrat
hanmå ha ändrat
vimå ha ändrat
nimå ha ändrat
demå ha ändrat
Imperative
Affirmative
duändra
viLåt oss ändra
niändra
Negative
duändra inte
niändra inte
Your last searches