Swedish-Norwegian translation of återkomma

Translation of the word återkomma from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

återkomma in Norwegian

återkomma
minneverb gjenkomme
Synonyms for återkomma
Synonyms for återkomma
Derived terms of återkomma
Similar words

 
 

återkomma as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) återkommaåterkommandeåterkommit
Indikative
1. Present
jagåterkommer
duåterkommer
hanåterkommer
viåterkommer
niåterkommer
deåterkommer
8. Perfect
jaghar återkommit
duhar återkommit
hanhar återkommit
vihar återkommit
nihar återkommit
dehar återkommit
2. Imperfect
jagåterkom
duåterkom
hanåterkom
viåterkom
niåterkom
deåterkom
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade återkommit
duhade återkommit
hanhade återkommit
vihade återkommit
nihade återkommit
dehade återkommit
4a. Future
jagskall återkomma
duskall återkomma
hanskall återkomma
viskall återkomma
niskall återkomma
deskall återkomma
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha återkommit
duskall ha återkommit
hanskall ha återkommit
viskall ha återkommit
niskall ha återkommit
deskall ha återkommit
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att återkomma
dukommer att återkomma
hankommer att återkomma
vikommer att återkomma
nikommer att återkomma
dekommer att återkomma
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha återkommit
dukommer att ha återkommit
hankommer att ha återkommit
vikommer att ha återkommit
nikommer att ha återkommit
dekommer att ha återkommit
Conditional
5. Conditional present
jagskulle återkomma
duskulle återkomma
hanskulle återkomma
viskulle återkomma
niskulle återkomma
deskulle återkomma
12. Conditional perfect
jagskulle ha återkommit
duskulle ha återkommit
hanskulle ha återkommit
viskulle ha återkommit
niskulle ha återkommit
deskulle ha återkommit
Subjunctive
6. Subject
jagmå återkomma
dumå återkomma
hanmå återkomma
vimå återkomma
nimå återkomma
demå återkomma
13.Present perfect
jagmå ha återkommit
dumå ha återkommit
hanmå ha återkommit
vimå ha återkommit
nimå ha återkommit
demå ha återkommit
Imperative
Affirmative
duåterkom
viLåt oss återkomma
niåterkom
Negative
duåterkom inte
niåterkom inte
Your last searches