Swedish-Norwegian translation of ammoniak

Translation of the word ammoniak from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ammoniak in Norwegian

ammoniak
keminoun ammoniak
Derived terms of ammoniak
Similar words

 
 

Wiki
Ammoniak, kemisk formel NH3, är en kemisk förening av väte och kväve som vid standardtryck och -temperatur är en färglös gas med starkt stickande lukt som av gammal urin. Den är löslig i vatten och bildar då den basiska lösningen ammoniumhydroxid, NH4 + OH. I dagligt tal benämns även ammoniumhydroxid för ""ammoniak"".

Your last searches