Swedish-Norwegian translation of ande

Translation of the word ande from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ande in Norwegian

ande
personnoun ånd
Synonyms for ande
Synonyms for ande
Derived terms of ande
absorberande, accepterande, adstringerande, äganderätt, äggläggande, ägnande, åläggande, alarmerande, åldrande, aldrig sviktande, allätande, allestädes närvarande, allittererande, allmänbildande, allmänpraktiserande läkare, allomfattande, allvetande, alternerande, ambulerande, andas med ett pipande ljud, andebesvärjare, andefattig, andel, andelar, andelsfastighet, andelslägenhet, anfallande, anförande, ångande, angivande, angränsande, angripande, anhållande, anklagande, annalkande, anropande, anskaffande, anslutande, ansträngande, antagande
antal närvarande, apliknande, aptitretande, arbetande, arbetsbesparande, ärekränkande, assisterande, åtagande, återfå medvetandet, återfinnande, återgivande, återhämtande, återinsättande, återkallande, återkastande, återkommande, återlämnande, återsändande, återspeglande, återställande, återtagande, återuppbyggande, återuppflammande, återupplivande, återupplivande genom mun-mot-munmetoden, återupptagande, återuppträdande, återuppväckande, återuppvaknande, återverkande, åtsittande, åtskiljande, åtsmitande, auktoriserande, avbördande, avdunstande, avförande, avgörande, avgörande faktor, avgörande hopptävling, avgudadyrkande, avkopplande, avlägsnande, avledande, avsägande, avsändande, avskaffande, avskalande, avskedande, avskiljande, avskräckande, avslipande, avslöjande, avståndstagande, avstyrkande, avsvällande medicin, avsvalnande, avsvärjande, avtagande, avvaktande, avväpnande, avvikande, avvisande, babblande, bakteriedödande, bakteriedödande medel, banalt yttrande, banbrytande, banderoll, bankande, bärande, barnafödande, beaktande, bedårande, bedövande, bedragande, bedrägligt förtroendeingivande, bedriva handel, bedyrande, befälhavande, befallande, befästande, befriande, befullmäktigande, begrundande, begynnande, behandla nedlåtande, behandling med lugnande medel, behärskande, behövande, bejakande, beklämmande, bekräftande, belägen inåt landet, bemödande, bemyndigande, beräknande, berikande, beriktigande, beroendeframkallande, berömmande, berövande, besittningstagande, beskrivande, beslagstagande, bestående av två likalydande exemplar, bestämmande, bestämmande faktor, bestämmande i förväg, bestickande, bestridande, bestyrkande, betäckande, betagande, betande, beträffande, betraktande, betungande, betvingande, betydande, betyga sitt deltagande, beundrande, bevisande, bevittnande, bibehållande, bidragande, bidragsgivande, bifallande, bilande, bindande kontrakt, bitande, biträdande, biträdande justitiekansler, biträdande justitieminister, blandande, bländande, bländande ljussken, blänkande, bli lidande, blidkande, blinkande, blivande, blivande fader, blivande maka, blivande mamma, blivande stjärna, blödande näsa, bloddrypande, blommande, blomstrande, bokhandel, bölande, böljande, bönfallande, bortrövande, botande, brådskande, bräkande, bränd mandel, brännande, braskande reklam, brinnande, brinnande vedklamp, bristande användning, bristande överensstämmelse, brummande, brusande, brytande av förtrollning, bubblande, bullrande, byteshandel, dålig andedräkt, dåligt uppförande, dämpande, dånande, darrande, dåsande, deltagande, demoraliserande, depraverande, deprimerande, desinficerande, desinficerande medel, detaljhandel, diskrediterande, diskriminerande, dissonerande, divergerande, djupt liggande, docerande, dödande, dödande med elektrisk ström, dödande slag, dödsliknande, doftande, döljande, dominerande, dragande, dräpande, drickande, driva olaga handel med, drivande, dröjande, drömmande, droppande, drunknande kvinna, drunknande man, dubbelverkande, duggande, dundrande, dunkande, duperande, ebbande, efter noga övervägande, efterföljande, efterkommande, efterlevande, efterliknande, eftersinnande, eftersläpande arbete, eggande, elektriserande, emigrerande, en blivande moder, en blivande mor, enande, entledigande, episod med ett spännande slut, epokgörande, erbjudande, erkännande, ersättande, examinerande, existerande, expandera, expanderande, experimenterande, extraerbjudande, fallande, fällande, fängslande, fantiserande, fasaväckande, fascinerande, fascinerande talare, fasthållande, fastklibbande, fastsittande, felande, felande länk, festande, firande, fiskande, fjädrande, fjärmande, fjärrliggande, fladdrande, fladdrande låga, flammande, flämtande, flankerande eld, flåsande, flaxande, fluktuerande, fluorescerande, fluorescerande lampa, fluorescerande ljus, flygande, flygande hund, flygande tefat, flytande, flytande tillstånd, fnissande, fnittrande, föga imponerande, föga iögonfallande, föga övertygande, föga tilldragande, följande, följande dag, för närvarande, förädlande, föraktande, förberedande, förbindande, förbipasserande, förbleknande, förbluffande, förbrukande, förbryllande, fördärvande, fördömande, fordrande, fördröjande, förebådande, förebyggande, förekommande, förekommande i överflöd, förenande, förevigande, förfarande, förfärande, förfogande, förföljande, förförande, förhalande, förhållande, förhållanden, förhärligande, förhärskande, förhindrande, förhörande, förkastande, förklarande, förklenande, förkroppsligande, förkrossande, förkunnande, förlamande, förlåtande, förlikande, förlöjligande, förlora medvetandet, formande, förmänskligande, formellt godkännande, förmildrande, förnärmande, förnedrande, förnekande, förnyande, förnyande av prenumeration, förnyat närmande, förödande, förödmjukande, förolämpande, förorenande ämne, förorsakande, förövande, förpliktande, förrådande, förringande, förse med förklarande noter, forskande, förskönande, förslappande, förslösande, försonande, förstoppande, förstörande, försvagande, försvinnande, fortfarande, fortfarande gälla, förtjusande, fortlöpande, förtrollande, förtryckande, förtryckande åtgärd, fortsättande, fortskridande, förutbestämmande, förvaltande, förvånande, förvarnande, förvärvande, förverkande, förverkligande, förvirrande, fosforescerande, frågande, framåtskridande, framåtsträvande, frambrytande, framdrivande, framhärdande, framkallande, frammanande, främmande, framskjutande, framskjutande del, framsvällande, framträdande, frånstötande, fråntagande, frånvarande, frapperande, frasande, fräsande, fredsälskande, frestande, frihandel, frikallande, frikännande, frisläppande, friterande, frossande, fruktansvärt irriterande, fruktbärande, frustrerande, fuktighetsbevarande kräm, fullbordande, fullföljande, funderande, gå släpande, gällande, galopperande, gapande, genljudande, genomgripande, genomträngande, genomträngande blick, givande, glädjande, glänsande, glidande skala, glimmande, glittrande, glödande, glödande kol, glupande, gnagande, gnäggande, gnisslande, gnistrande, gnolande, godkännande, godtagande, gömmande, göra flytande, göra främmande, göra gällande, göra glänsande, göra glänsande affärer, göra närmanden till, göra rasande, göra sitt första uppträdande, gott uppförande, granskande, gråtande, grillande, gripande, grisliknande, grönskande skog, grosshandel, grubblande, grundande, grundläggande, ha ett förhållande, ha främmande, ha medlidande med, ha överhanden, ha till förfogande, ha till sitt förfogande, hålla ett vakande öga på, halsbrytande, hälsobringande, halvöliknande, halvsovande, hämmande, hämnande, handel, handeldvapen, handels-, handelsanda, handelsbalans, handelscentrum, handelsfartyg, handelsförbindelser, handelsidkare, handelskammare, handelsresande, handelsträdgård, handlande, hänförande, hängande, hänsynstagande, häpnadsväckande, hårborttagande, hårklyvande, härmande, hårresande, härskande, härstammande, hasande, havande, havandeskap, havandeskapsillamående, havandeskapsperiod, hävdande, hedersomnämnande, hedrande, helande, helgande, hemlighållande, hemmasittande, hindrande, hjälpande, hjärtevärmande, hjärtslitande, högtravande, högtravande språk, hoppingivande, hörande, hotande, hotande närhet, huggande, hukande ställning, hus på landet, hycklande, hyrande, hysa medlidande med, i befrämjande av, i betraktande av, i flygande fart, i förhållande till, i formandet, i löpande ordning, i rasande fart, i rätt nedstigande led, i utlandet, iakttagande, icke existerande, idisslande, igångsparkande, igenkännande, ignorerande, ihållande, illaluktande, illavarslande, imponerande, inåt landet, inbegripande, inbjudande, inbördes förstörande, inflytande, infogande, införande, införlivande, ingripande, inkommande, inledande, inlemmande, innehållande kåda, insektsätande, insisterande, inskärpande, inskjutande, inspirerande, instickande, intagande, inte fastsittande, inte instämmande, inte pluralbildande, inte samtyckande, inte veta någon levandes råd, integrerande, intensifierande ord, intetsägande, inträdande, inträffande varannan månad, inträffande varannan vecka, inträffande vartannat år, intrasslande, intygande, iögonfallande, iriserande, irriterande, irriterande vana, jamande, jämförande, jämlikhetssträvande, järnhandel, jordande, jublande, jublande glad, käbblande, kacklande, kandelaber, kandera, kanderad, kärande, kärande i skilsmässoprocess, kittlande känsla, klagande, klandersjuk, klandervärd, klandrande, klappande, klargörande, klarläggande, kliande, klingande, klirrande, klottrande, kluckande, knackande, knakande, knarrande, knastrande, knoppande, komma smygande, komma till ett avgörande, kommande, kommande kvinna, kommande man, kommenderande, kompenserande, kompletterande, konsten att föra en politik till randen av krig, konstituerande av ett aktiebolag, kontrasterande, kontrollerande, konvergerande, köra i halsbrytande fart, köra i rasande fart, koriander, kort extrameddelande, köttätande, kottbärande, krälande, kramande, kränkande, krävande, krävande tid, kraxande, kringirrande djur, kringliggande, kringresande skådespelare, kringresande skådespelerska, kringresande tivoli, kringvandrande, kritiserande, kroppsbyggande, krympande, krypande, krypande insekt, kulminerande, kurerande, kuttrande, kväkande, kväljande, kvardröjande sken, kvarhållande, kvävande, kvävande rök, kvinna från norra delen av landet, kvittrande, kyss på handen, läckande, lägga sista handen vid, lagstadgande, lagstiftande, lagstiftande församling, läkande, lånande, landets första dam, landsomfattande, lång inrullande havsvåg, långskjutande, längtande, larmande, larmande folkhop, laxerande, ledande, ledande riktning, lenande, levande, levande död, levande ljus, levande porträtt, levande varelse, levnadsförhållanden, lidande, lidande kvinna, lidande man, liggande, liggande armhävning, likätande ond ande, liknande, likställande, lindrande, livgivande, lockande, lönande, löpande band, löst sittande, lovande, lövfällande, lugnande, lugnande medel, lurande, lutande, lysande, lysande festspel, lysande sken, lyssnande, målande, mandel, mångfaldigande, mångskiftande, människoätande jätte, människoliknande, människoliknande varelse, maroderande, masande, matchande, mättande, med skallrande tänder, med uteslutande av, medbestämmanderätt, meddelande, meddelande om det motsatta, medgivande, medkärande, medlidande, medsvarande, medverkande, medverkandelista, mellanliggande, mildrande, minnesväckande, minskande, misshandel, missledande, missljudande, misslyckande, misströstande, modererande, modfällande, moget övervägande, mognande, moraliserande, moraliskt uppförande, morrande, mot uppvisande av, mötande, mötande bil, mötande trafik, motarbetande, motbjudande, motor med roterande kolvar, motsägande, motstridande, motsvarande, mottagande, motverkande, mousserande, mousserande vin, mullrande, mumlande, murknande, musserande vin, muttrande, nå ett avgörande, någon är fortfarande skyldig någon något, något liknande, namngivande, närande, närande mat, närgränsande, närliggande, närmande, närmast följande, närvarande, närvarande person, närvarande tid, nedgörande, nedhängande, nedlåtande, nedsättande, nedsvärtande, nedvärderande, nekande, nervslitande, nickande, nödlidande, nötande, nu gällande, nuvarande, nynnande, nyttjanderätt, obevisat uttalande, ockrande, offentliggörande, officiellt godkännande, offrande, ogillande, ogiltigförklarande, oinspirerande, ökande, oklanderlig, oleander, oliktänkande, oljeförande, olycksbådande, olycksbringande, omfattande, omgivande, omintetgörande, omnämnande, omsorgsfullt utarbetande, omstörtande, omtöcknande, omväxlande, ond ande, önsketänkande, opalskimrande, opassande, opassande beteende, opassande förslag, öppnande, opponerande, ordförande, ordförandeskap, ordnande, oroande, öronbedövande, oroväckande, osammanhängande, oscillerande, österlandet, otillfredsställande, överenskommande, överensstämmande, överfallande, överflödande, överförande, övergivande, överhängande, överläggande, överlämnande, överlevande, överlistande, överräckande, överraskande, översenskommelse om hemlighållande, överskjutande, överskuggande, översvallande, övertagande, övertalande, övertygande, övertygande styrka, övervägande, övervakande, övervåld och misshandel, överväldigande, ovetande, ovidkommande, ovidkommande anmärkning, påfallande, påfrestande tid, parasiterande, pärlande, passande, påträngande, patrullerande polis, pipande, piskande, piskande regn, pladdrande, plundrande, porlande, postande, pratande, predika högtravande om, pressande, pressmeddelande, prisande, producerande, prövande, rabblande, räcka ut handen till, rådande, rådgivande, rånande, rasande, rättfärdigande, reducerande, reflekterande, regelbundet återkommande, regerande, regnbågsskimrande, reparerande, repeterande, reproducerande, resande, resonerande, respektinjagande, resterande, resterande skulder, resulterande, ridande polis, rikligt förekommande, ringaktande, ringande, rinnande, rivande, roande, rodnande, rogivande, rörande, rörande historia, rosenrasande, roterande, ruggande, rungande, ruttnande, rykande färsk, rysande, rytande, sagolandet, saknande, salamander, saliggörande, sälja sin andel i ett företag, samäganderätt, samarbetande, sammandragande, sammanfallande, sammanhängande, sammankallande, sammankopplande, sammanträffande, samordnande, samtyckande, sandelträ, sängliggande, sarabande, sårande, särskiljande, satängliknande, satinliknande, schackrande, se ogillande, sedefördärvande, sedlighetssårande blottande, själsdödande, självbestämmanderätt, självförsakande, självförsörjande, självförstörande, självhäftande, självhäftande etikett, självhävdande, självlåsande, självmedlidande, självmotsägande, självreglerande, självuppdragande, självutplånande, sjöfarande, sjungande, sjunkande, skakande, skälvande, skandering, skapande, skärande, skärande ljud, skiftande, skildrande, skiljande, skiljande från, skinande, skinande ren, sköljas upp på stranden, skördande, skorrande, skräckinjagande, skrämmande, skrattretande, skrävlande, skriftligt bemyndigande, skrikande, skrivande, skrockande, skrymmande, skrytande, skuggande, skummande, skyddande, skyddande överdrag, sladdrande, släntrande, släpande, släpande gång, slappnande, slavhandel, slemlösande, slingrande, slopande, slösande, slumrande, sluttande, smäktande, smärtstillande, smärtstillande medel, smekande, smickrande, smittande, snarkande, snärtande slag, snattrande, sneglande, snuddande, socialt uppförande, sökande, sökande med slagruta, sölande, solbadande, som har ett förhållande, sonande, sönderfallande, sörjande, sovande, sövande, spännande, spännande upplevelse, spänt förhållande, spela en betydande roll, spelande, spindelliknande, spirande, splittrande, sprakande, språkbehärskande, spridande, springande, spritt språngande galen, sprudlande, sprudlande vitalitet, stå till någons förfogande, stadfästande, stagnerande, ställande inför rätta, ställföreträdande departementschef, standert, stapplande, stärkande, stärkande medel, stelnande, steriliserande, stickande, stickande känsla, stigande, stigande trend, stillande, stillasittande, stimulerande, stimulerande medel, stinkande, stirrande, stirrande blick, stödjande, stojande, störande, störande av ordning, storleksförhållande, stormande succé, stötande, stöttande, strålande, stressande, stridande, strosande, strykning med handen, stundande, stupande, styrande, sugande, surrande, susande, svackande, svallande, svällande, svampdödande medel, svängande, svarande, svärande, svävande, svidande, svindlande, svullnande, syrabindande medel, ta i beaktande, ta under övervägande, tagande som gisslan, tala berömmande om, tala högtravande om, tala i viskande ton, tala nedsättande om, talande, tandem, tänkande, tätt åtsittande, tättsittande, tättsittande halsband, tävlande, tickande, tidsbesparande, tidsödande, till randen av, tillbakadragande, tillbakaträdande, tillbakavisande, tilldragande, tillfredsställande, tillfrisknande, tillhandahållande, tillhörande, tillkännagivande, tillkommande, tillräknande, tillskrivande, tilltagande, tilltalande, tindrande, tjänstgörande, tjänstledighet i trängande fall, tolkande, träffa ett avgörande, träffande, träffande återge, trånande, trängande, trängande behov, triumferande, tröstande, tröttande, tryckande, tutande, tvekande, tvingande, tvistande, tvistande part, tvivlande, ubåtsbekämpande, umbärande, undangömmande, undantagandes, under uppförande, underhållande, underkuvande, undermedvetande, underordnande, undersökande, understödjande, undertryckande, undfallande, undvikande, uppbrusande, uppbyggande, uppdagande, uppdykande, uppenbarande, uppfångande, uppförande, uppfriskande, uppgivande, upphävande, upphetsande, upphöjande på tronen, upphörande, uppiggande piller, upplivande, upplysande, uppmjukande, uppmuntrande, upprättande, upprätthållande, upprepande, upprivande, upprörande, uppryckande, uppskakande, uppskattande, uppskjutande, uppslukande, uppsnappande, upptäcktsresande, upptagande, uppträda nedlåtande mot, uppträdande, uppvägande, uppvaknande, uppväxande, uppvisande, urindrivande, ursäktande, utan betänkande, utanför liggande, utdelande, utdrivande, uteslutande, utförande, utförandehastighet, utforskande, utfrågande, utgjutande, utjämnande, utkastande, utkommande två gånger i veckan, utlånande, utlöpande, utmanande, utmärkande egenskap, utnyttjande, utomäktenskapligt förhållande, utövande, utrotande, utsirande, utskjutande, utskjutande stöd, utsläckande, utsläppande, utsmyckande, utspringande, utstrålande, utströmmande, utstrykande, utsuddande, utsvävande, utsvävande liv, uttala sig gillande om, uttalande, uttröttande, uttryckande, utvecklande, utvisande, väcka till medvetande, väckande, vacklande, vägande, vajande, vaknande, välbefinnande, välgörande, väljande, välkomnande, välljudande, välluktande, välmenande, välsignande, välsmakande, valutahandel, vandrande, vandrande pinne, vanhedrande, vanhelgande, vänjande, väntande, vara åliggande, vara aptitretande, vara avvaktande, vara härskande, vara hedrande för, vara insisterande, vara klanderfri, vara kokande hett, vara lågpresterande, vara lysande, vara närvarande, vara oklanderlig, vara på strålande humör, vara passande, vara rasande, vara sammanhängande med, vara yrkande, varierande, världsfrämmande, världsomfattande, värmealstrande, varnande, Västerlandet, växande, växelförhållande, växlande, växt- gräsätande, vedergällande, vederläggande, verka frånstötande, verkande, verkställande, verkställande direktör, vid halvt medvetande, vid medvetande, vid närmare övervägande, vid utövandet av, vidhäftande, vidhängande, vilande, vilseledande, vinande, vinnande, vinstgivande, virvlande, vittomfattande, vittomfattande intressen, vittsvävande, vördnadsbjudande, ylande, yrande, yrande skum, ytligt tilltalande, yttrande, adderande, agerande, andelsägare, förehavande, uppåtsträvande, andedrag, andeväsen, iögonenfallande, antikhandel, antikvitetshandel, antågande, användande, vädjande, arrangerande, artfrämmande, attraherande, avfärdande, avslappnande, avstressande, medkännande, beklagande, jakande, bekännande, vanebildande, fastställande, besvarande, besvärande, utlåtande, betänkande, bevarande, bindande, bitskt förlöjligande, blossande, blottläggande, borttagande, eliminerande, bristande, handelsbod, cancerframkallande, charmerande, daltande, pjåskande, medbestämmande, nedbrytande, motsatsförhållande, skaldande, divande, djuplodande, drypande, kostnadskrävande, dödshotande, livshotande, kvardröjande effekt, påföljande, efterträdande, sporrande, ej levande, ej passande, handelsblockad, engagerande, entusiasmerande, sakförhållande, fjäskande, rövslickande, viftande, självlysande, forcerande, framträngande, framförande, framställande, självbestämmande, fritänkande, undrande, frätande, uppfyllande, färdigställande, tjusande, för alltid varande, förbarmande, kunnande, klander, föreliggande, föreläggande, förhållandevis, förordnande, förutvarande, förvillande, gastkramande, generande, övergripande, penetrerande, gillande, glidande, världsomspännande, kvidande, neandertalare, gycklande, spatserande, innevarande, haltande, handelsplats, handhavande, risktagande, hemvändande, hisnande, hjärtknipande, omslutande kapsling, hälsobefrämjande, icke levande, ickelevande, ifrågavarande, åsidosättande, igångsättande, stadigvarande, illasmakande, utöva inflytande, inkomstbringande, lärande, insmickrande, lismande, instämmande, inte närvarande, intilliggande, medryckande, klanderfri, klokt beräknande, konkurrerande, konstaterande, korresponderande, kringresande, kunskapstörstande, kvarvarande, kämpande, kännetecknande, letande, livslevande, vandel, likabetydande, likabetydande ord, likbetydande, liknande ord, ljudhärmande, löjeväckande, löpande, medtävlande, misstyckande, missvisande, målsägande, nyttjande, nytänkande, nästföljande, nästkommande, oförhappandes, omgärdande, omkringliggande, pliktpåkallande, pockande, yrkesutövande, prunkande, testande, påbörjande, påfrestande, påpekande, yrkande, påverkande, rafflande, refuserande, vägfarande, taktiskt tillbakadragande, ringlande, röstande, valdeltagande, segflytande, trögflytande, segrande, sinande, trallande, självstyrande, självälskande, skandera, skimrande, skjutande, skränande, slocknande, utslocknande, slutförande, smygande, spanande, stingande, studerande, ställa till förfogande, ställföreträdande, ställningstagande, suckande, stönande, svalkande, sviktande, svältande, tidskrävande, tigande, tjutande, trevande, tålamodsprövande, undanglidande, undanröjande, uppseendeväckande, urskuldande, uttömmande, utråkande, utslagsgivande, utstickande, utsättande, vanligt förekommande, varande, vedlevande insekter, verkställande chef, vetande, vidkommande, viktbärande, åskådliggörande, äcklande, ägande, åliggande, älskande, åsamka lidande
Anagrams of ande
Similar words

 
 

Your last searches