Swedish-Norwegian translation of anglofil

Translation of the word anglofil from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

anglofil in Norwegian

anglofil
mannoun anglofil
Similar words

 
 

Wiki
Anglofil är en person som inte är engelsk, men har ett stort intresse för den engelska kulturen - till exempel språk och dialekter, idrott, musik, film, mat, kläder eller andra kulturyttringar. Vissa amerikanska anglofiler föredrar att stava ord på brittiskt vis, till exempel det engelska ordet för färg color som colour.

Your last searches