Swedish-Norwegian translation of arbetsledare

Translation of the word arbetsledare from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

arbetsledare in Norwegian

arbetsledare
allmän? veileder
Synonyms for arbetsledare
Synonyms for arbetsledare
Similar words

 
 

Wiki
Arbetsledare är en person med arbetsledande befattning, ofta utsedd med formell makt att leda och fördela arbete i företag eller organisation. Med ansvarig arbetsledare åsyftas en person som utsetts av byggherre för att leda arbetet vid en byggplats.

Your last searches