Swedish-Norwegian translation of asbest

Translation of the word asbest from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

asbest in Norwegian

asbest
mineraloginoun asbest
Similar words

 
 

Wiki
Asbest (av grekiska asbestos, ""outsläcklig"") är en samlande beteckning på olika fiberartat kristalliserade silikat. Det är en långfibrig mineral och är vanligast förekommande i Nordamerika, Ryssland och Sydafrika. Det är en oorganisk mineralfiber.

Your last searches