Swedish-Norwegian translation of asfalt

Translation of the word asfalt from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

asfalt in Norwegian

asfalt
konstruktionnoun asfalt
Synonyms for asfalt
jordbecknoun tjära, bitumen, svart bärnsten
Synonyms for asfalt
Derived terms of asfalt
Similar words

 
 

Wiki
Asfalt (äldre synonymer bitumen judaicum, svart bernsten, judebeck, jordbeck) används ofta som en förkortning av asfaltbetong, som används till vägbeläggningslager och består av bindemedlet bitumen och krossat stenmaterial. Innan det färdigblandade materialet lagts ut på väg, kallas det asfaltmassa. Ordet härstammar från grekiskans ????????, asfaltos.

Your last searches