Swedish-Norwegian translation of aspekt

Translation of the word aspekt from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

aspekt in Norwegian

aspekt
subjektnoun aspekt
Synonyms for aspekt
Synonyms for aspekt
Similar words

 
 

Wiki
Aspekt är inom grammatiken en böjningskategori av verb som (till exempel genom tillägg av affix eller hjälpverb) anger om ett verbs handling är tillfällig eller upprepad, avslutad eller oavslutad. Det kontrasterar mot tempus och modus. Svenskans perfekt och pluskvamperfekt kan ses som aspektuellt perfekta former av presens respektive preteritum (de kallas dock vanligen för tempusformer, eftersom de också uttrycker temporalitet).

Your last searches