Swedish-Norwegian translation of ateism

Translation of the word ateism from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ateism in Norwegian

ateism
ideologinoun ateisme
Synonyms for ateism
gudsförnekelsenoun irreligiositet, gudlöshet, fritänkeri
Similar words

 
 

Wiki
Ateism (grekiska ?, icke och ????, gud) innebär avsaknad av eller avståndstagande från tro på någon gud, gudar och högre makter. Begreppet spänner från avsaknad av tro på någon eller några gudar eller högre makter till aktivt avståndstagande från sådana. Ett par välkända engelskspråkiga uppslagsverk anger båda definitionerna samt preciseringar som ligger mellan dessa, medan den svenska Nationalencyklopedin beskriver ateism som ""åsikten att det inte finns någon gud"".

Your last searches