Swedish-Norwegian translation of atom

Translation of the word atom from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

atom in Norwegian

atom
fysiknoun atom
Synonyms for atom
minsta beståndsdelnoun beståndsdel, partikel, smådel, del, korpuskel, nukleid, kärna
Derived terms of atom
Anagrams of atom
Similar words

 
 

Wiki
En atom, från grekiskans ??????, átomos, vilket betyder ""odelbar"", är den minsta enheten av ett grundämne som definierar dess kemiska egenskaper. Namnet skapades eftersom den antika atomteorin såg atomen som odelbar, men sedan länge vet man att så inte är fallet. En atom består av positivt laddade protoner, neutrala neutroner, samt negativt laddade elektroner.

Your last searches