Swedish-Norwegian translation of avbildning

Translation of the word avbildning from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avbildning in Norwegian

avbildning
personnoun avbilding
Synonyms for avbildning
Similar words

 
 

Wiki
Inom matematik är en avbildning, T, från en mängd X till en mängd Y, en hopparning av vissa element från X med vissa element från Y. Denna parning är sådan att ett X-element paras ihop med bara ett Y-element; X-elementet x paras ihop med Y-elementet Tx. De X-element som ingår i parningen utgör vad som kallas avbildningens definitionsmängd D(T).

Your last searches