Swedish-Norwegian translation of avfolkning

Translation of the word avfolkning from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avfolkning in Norwegian

avfolkning
allmännoun avfolking
Similar words

 
 

Wiki
Avfolkning är när ett område, eller en stad, alternativt en hel landsdel (mer sällsynt) förlorar mer befolkning än vad det tillförs. I längden medför naturligtvis detta till att området i fråga töms på människor. Avfolkning kan ha flera olika orsaker; krig, naturkatastrofer, klimatförändringar, resursbrist av något slag som vatten- eller matunderskott.

Your last searches