Swedish-Norwegian translation of avverkning

Translation of the word avverkning from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

avverkning in Norwegian

avverkning
allmän? logging
Synonyms for avverkning
Similar words

 
 

Wiki
Avverkning är att hugga ned skog. Det finns olika sorters avverkning: första gallring, andra gallring, och slutavverkning: Första gallring görs när skogen är relativt ung. Man hugger (avverkar) då träd som är olika resten av beståndet eller skadade, men också för att särställa de finaste stammarna så att dessa växer bättre.

Your last searches