Swedish-Norwegian translation of barack

Translation of the word barack from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

barack in Norwegian

barack
beskyddnoun brakke
Synonyms for barack
Synonyms for barack
Anagrams of barack
Similar words

 
 

Wiki
En barack är en enklare byggnad ofta uppförd för mer eller mindre tillfälligt bruk. Exempel på baracker är byggbaracker, vilka är mobila huskroppar som kan fogas samman och som ställs upp vid byggen för att tjäna som lokaler för byggarbetare eller som ersättningslokaler för den verksamhet som tillfälligt fått flytta ut. Ett annat användningsområde är nödbostäder i samband med naturkatastrofer.

Your last searches