Swedish-Norwegian translation of barn

Translation of the word barn from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

barn in Norwegian

barn
allmännoun barn
Synonyms for barn
Synonyms for barn
Derived terms of barn
Examples with translation
Ett skrattande barn öppnade dörren.
Similar words

 
 

Wiki
Barn är benämningen på människan från födelsen till pubertetens inträde. Ett barn av kvinnligt kön kallas flicka och ett barn av manligt kön kallas pojke eller gosse.

Your last searches