Swedish-Norwegian translation of barrikad

Translation of the word barrikad from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

barrikad in Norwegian

barrikad
vägnoun barrikade
Synonyms for barrikad
Synonyms for barrikad
Derived terms of barrikad
Similar words

 
 

Wiki
En barrikad är en tillfällig anhopning av föremål avsedd att förhindra passage, ge skydd mot anfall eller isolera ett område. Ordet har under modern tid framför allt associerats med gatustrider mellan ordningsmakt och civilbefolkning. Sedan franska revolutionen har revolter i städer ofta haft stor politisk betydelse och att bygga barrikader har då varit ett sätt att manifestera motstånd mot så väl polis som politiker.

Your last searches