Swedish-Norwegian translation of berg

Translation of the word berg from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

berg in Norwegian

berg
geologinoun berg
Synonyms for berg
Synonyms for berg
Derived terms of berg
Similar words

 
 

Wiki
Berg (förmodligen av protoindoeuropeiskt ursprung med betydelsen ""hög"", ""upphöjd"", etymologiskt besläktad med borg) avser (1) en konvex topografisk formation vanligen utgörande en del av en bergskedja och ofta definierad som överstigande 600 meter; (2) en geografisk plats som höjer sig över sin omgivning med en höjdvariation från några tiotal meter till flera tusen meter; (3) exponerad berggrund i motsats till jord; eller (4) inom geologin någon bergart. De flesta av jordens berg har bildats genom plattektoniska processer och finns längs med gränserna för nuvarande eller tidigare plattgränser. Större delen av jordens berg finns på havsbotten.

Your last searches