Swedish-Norwegian translation of blandning

Translation of the word blandning from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

blandning in Norwegian

blandning
allmännoun blanding
Synonyms for blandning
Synonyms for blandning
Derived terms of blandning
Similar words

 
 

Wiki
Se även blandning av vin: Cuvée. En blandning är inom kemin en sammansättning bestående av två eller flera substanser som inte är kemiskt bundna till varandra. Man skiljer på homogena blandningar, där de rena ämnena inte kan urskiljas med blotta ögat, och heterogena blandningar där de olika rena ämnena kan urskiljas.

Your last searches