Swedish-Norwegian translation of bogsering

Translation of the word bogsering from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bogsering in Norwegian

bogsering
allmän? tauing
Similar words

 
 

Wiki
Bogsering är att dra något efter sig. Med bogserbåt en pråm eller annan båt, med bil eller traktor en bil eller annat fordon. Vid bogsering på land använder man sig av en så kallad bogserlina eller, vid bogsering av större fordon, en bogserstång.

Your last searches