Swedish-Norwegian translation of bredsida

Translation of the word bredsida from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

bredsida in Norwegian

bredsida
kritiknoun bredside
Synonyms for bredsida
salvanoun salut, bombardemang
Synonyms for bredsida
Similar words

 
 

Wiki
En bredsida är en militär term inom sjökrigföring som avser ett örlogsfartygs sammanlagda, synkroniserade eldkraft från ena sidan.

Your last searches